Thorn Zondag 17 juni 2007

Galerij van de levende standbeelden
Vierentwintig levende standbeelden deden een gooi naar het Open Limburgs Kampioenschap Levend Standbeeld Staan 2007.
Een levend standbeeld of living statue wordt gevormd door één of meerdere personen die door gebruik van schmink en aangepaste kledij op een standbeeld lijken. De persoon of personen bewegen zich niet, maar op een onverwacht moment komt het beeld op een verrassende manier even tot leven.
De Galerij van levende standbeelden werd georganiseerd door stichting Thorn Metronoom.

Photos: